Przewaga konkurencyjna dzięki współtworzeniu zrównoważonych łańcuchów dostaw

organizacja dostaw

24 marca odbył się webinar zorganizowany przez ECR Polska pod tytułem “Przewaga konkurencyjna dzięki współtworzeniu zrównoważonych łańcuchów dostaw”, podczas którego Łukasz Tomalik, Dyrektor Łańcucha Dostaw, Green Holding, Jerzy Zdanowski, Dyrektor Sprzedaży i rozwoju CEE, Green Factory Logistics, oraz Izabella Maczkowska – Ciborowska, Country General Manager Polska i kraje bałtyckie, CHEP, opowiedzieli o swojej zrównoważonej współpracy w łańcuchu dostaw i korzyściach biznesowych z niej płynących.

Grupa Green Holding obejmuje spółki zajmujące się uprawą, produkcją oraz dystrybucją świeżych warzyw oraz dań gotowych. W skład grupy wchodzi m.in. firma Green Factory Logistics – operator logistyczny specjalizujący się w magazynowaniu i transporcie produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych.

Grupa Green Holding zajmuje się obsługą całego łańcucha dostaw „od pola do stołu”, czyli poprzez uprawę i transport samego surowca, jego selekcjonowanie, aż po produkcję i dystrybucję do finalnych odbiorców. W ramach łańcucha dostaw Grupa zwraca szczególną uwagę na optymalizację operacyjną i kosztową oraz na synergię i współpracę z partnerami na drodze do zaspokojenia potrzeb Klientów. Green Holding przywiązuje też ogromną wagę do odpowiedzialności środowiskowej i redukcji CO2 w całym łańcuchu dostaw. Kierując się tymi wartościami, a także chcąc wyeliminować ukryte koszty korzystania z białych palet, grupa postanowiła wdrożyć system poolingowy CHEP w całym łańcuchu dostaw. System ten opiera się na współdzieleniu i ponownym wykorzystaniu palet w modelu cyrkularnym, co wydłuża ich cykl życia, a tym samym ogranicza ilość odpadów i wykorzystanie zasobów naturalnych.

Podczas webinarium poruszono kwestię wydajności generowanej przez rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym. “Z perspektywy operatora logistycznego, w modelu tradycyjnym bazującym na białych paletach, już na etapie odbioru towaru kierowca musi zweryfikować jakość palet, co wymaga dodatkowego czasu po obydwóch stronach – magazyniera klienta i naszego kierowcy, co oczywiście może mieć wpływ na wydłużenie całego procesu transportowego. Dodatkowym wyzwaniem jest też fakt, że pomimo dostawy towarów na paletach klasy A, operator przy wymianie często otrzymuje nośniki dużo gorszej jakości. Może to przełożyć się na pogorszenie relacji biznesowych między klientem a odbiorcą. Same opóźnienia spowodowane procesem weryfikacji palet oraz ich fizycznej wymiany, obniżają jakość serwisu, a w szczególności negatywnie wpływają na terminowość dostaw i transparentność kosztów.” – mówi Jerzy Zdanowski, Dyrektor Sprzedaży i rozwoju CEE, Green Factory Logistics. W przypadku, gdy paletami zarządza taki zewnętrzny ekspert jak CHEP, operator logistyczny nie musi weryfikować jakości palet ani wymieniać nośników po dostawie towaru do odbiorcy. Wiąże się to z oszczędnością czasu poświęcanego wcześniej na pracę administracyjną. Z drugiej strony producent, korzystając z poolingu, eliminuje potrzebę utrzymywania zapasu nośników i posiadania rozbudowanej powierzchni magazynowej.

Koszty kontroli jakości, segregacji i recyklingu palet ponosi CHEP

W łańcuchu dostaw, obejmującym producenta, odbiorcę, operatora logistycznego oraz CHEP – jako operatora poolu –  ten sam samochód, który dostarcza puste palety z danej lokalizacji, również realizuje odbiór dodatkowego towaru, co wpływa na zmniejszenie całkowitej liczby przejechanych kilometrów w całym łańcuchu oraz przekłada się na obniżkę kosztów transportu i na redukcję emisji CO2.

“W ten sposób tworzymy zamknięty obieg palet, w którym zyskują wszystkie strony – operator skupia się na swojej głównej działalności, a odbiorca i klient nie muszą się zajmować dodatkowymi czynnościami związanymi z procesem wymiany palet. Ponadto, w wyniku dostawy palet i odbioru tymi samymi samochodami, możemy zaobserwować dużo mniejszy ruch na placu manewrowym dzięki zmniejszeniu liczby operacji transportowych i dużo efektywniejszą pracę magazynu klienta, jak również mniejsze obłożenie bram magazynowych.” – mówi Łukasz Tomalik, Dyrektor Łańcucha Dostaw, Green Holding.

CHEP Polska jest firmą, która oferuje nie tylko wynajem palet, ale również kreuje innowacyjne podejście w łańcuchu dostaw, wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia do analizy danych, trendy rynkowe oraz głos klienta. CHEP poszukuje synergii w procesach operacyjnych uczestników łańcucha dostaw i opierając się o wiedzę ekspercką oraz widoczność tysięcy ruchów towarów i transportu w Europie, proponuje producentom rozwiązanie dopasowane do danego sektora rynkowego i ich profilu biznesu.

“Dobre relacje z klientami to jeden z najtwardszych fundamentów w biznesie. Wierzę, że wzajemne zaufanie w biznesie musi iść w parze z tworzeniem konkretnych wartości dla obu stron, takich jak optymalizacja procesów operacyjnych, zmniejszenie kosztów oraz redukcja nakładów inwestycyjnych i poprawa cash flow.” – mówi Izabella Maczkowska – Ciborowska, Dyrektor Generalny CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

Celem, który CHEP realizuje równolegle jest budowanie świadomości ekologicznej i promowanie modelu zrównoważonego rozwoju wśród klientów i partnerów. Rozwiązania, które oferuje, wpisują się model gospodarki o obiegu zamkniętym i tylko w 2020 roku przyczyniły się do redukcji emisji CO2 o ponad 30 000 ton, co można porównać do uratowania wspólnie z partnerami CHEP 26 000 drzew. Współpraca polegająca na wdrażaniu zrównoważonego łańcucha dostaw, pozwala zbudować trwałą przewagę konkurencyjną z dbałością o środowisko.

Recommended Articles

Dodaj komentarz