Jakie składki są potrącane z wynagrodzenia?

prowadzenie ksiegowosci

Jednym z elementów, który wpływa na wysokość pensji pracowników są składki odprowadzane z ich wynagrodzeń. W Polsce istnieje wiele rodzajów składek, które pracodawcy muszą odprowadzać do odpowiednich instytucji. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat tych składek.

Rodzaje składek odprowadzanych z wynagrodzeń pracowników

Pierwszym rodzajem jest składka na ubezpieczenie społeczne (ZUS). Składka ta jest obowiązkowa dla każdej osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu. Obejmuje ona ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Kolejnym rodzajem składki jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta jest również obowiązkowa i odprowadzana jest do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Wysokość składki jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia oraz od tego, czy pracownik jest osobą samodzielną czy też zatrudnioną na umowę o pracę. Innym rodzajem składki jest składka na fundusz pracy. Jest to obowiązkowa składka, której celem jest finansowanie działań związanych z rynkiem pracy. Wysokość składki wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek.

Kto zajmuje się rozliczaniem wynagrodzeń w przedsiębiorstwie?

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników jest zadaniem działu kadr i płac. To właśnie ten dział zajmuje się obliczaniem wynagrodzeń pracowników oraz odprowadzaniem odpowiednich składek do ZUS, NFZ oraz do funduszu pracy. Dział kadr i płac jest również odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz za ich przekazywanie do odpowiednich instytucji, takich jak urząd skarbowy czy ZUS. W wielu firmach zadanie to jest zlecane zewnętrznych biurom rachunkowym, takim jak biuro księgowe z Torunia.

Składki odprowadzane z wynagrodzeń pracowników stanowią ważny element wynagrodzenia każdego pracownika. W Polsce istnieje kilka rodzajów składek, które są potrącane z wynagrodzeń pracowników. Pracodawcy są zobligowani do ich odprowadzania do odpowiednich instytucji, takich jak ZUS czy NFZ. Rozliczanie wynagrodzeń i odprowadzanie składek to zadanie działu obsługi kadrowo-płacowej, który jest odpowiedzialny za wypełnienie formalności oraz przekazanie odpowiednich dokumentów do właściwych instytucji.

Recommended Articles

Dodaj komentarz