Czym jest intercyza?

podpisanie intercyzy

Intercyza to termin, który może nie być powszechnie znany, ale jest niezwykle istotny dla osób, które planują zawrzeć związek małżeński lub już się pobrali. Jest to umowa majątkowa między małżonkami regulująca kwestie finansowe zarówno podczas trwania małżeństwa, jak i w przypadku jego rozwiązania. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu oraz poznać rolę notariusza w procesie sporządzenia intercyzy.

Funkcje intercyzy w życiu małżeńskim

Intercyza w Lublinie pełni ważną rolę w życiu małżeńskim, gdyż pozwala uniknąć konfliktów majątkowych oraz reguluje kwestie finansowe obowiązujące między małżonkami. Podstawową funkcją intercyzy jest określenie sposobu zarządzania majątkiem wspólnym lub odrębnym uzyskanym przed zawarciem małżeństwa lub w czasie jego trwania. Przez to umowa ta może wpływać na wiele aspektów życia rodzinnego, takich jak decyzje inwestycyjne, odpowiada na pytanie kto ponosi odpowiedzialność za długi czy też w jaki sposób majątek będzie dzielony w przypadku rozwodu.

Rodzaje intercyz

Istnieją różne rodzaje intercyz, które można dostosować do indywidualnych potrzeb małżonków. Najczęściej stosowane to intercyza ustanawiająca majątek odrębny oraz intercyza mieszana. W przypadku majątku odrębnego, małżonkowie postanawiają, że każde z nich będzie zarządzać swoim majątkiem, a żadne nabytki czy długi nie będą stanowić majątku wspólnego. Natomiast intercyza mieszana pozwala na wyodrębnienie pewnych składników majątkowych jako odrębnych, podczas gdy pozostałe będą traktowane jako wspólne.

Rola notariusza w procesie sporządzenia intercyzy

Notariusz pełni kluczową rolę w procesie sporządzenia intercyzy. To właśnie przed nim małżonkowie składają oświadczenia woli dotyczące zawarcia umowy majątkowej. Notariusz musi upewnić się, że obie strony rozumieją istotę umowy oraz jej konsekwencje prawne i finansowe. Następnie notariusz sporządza akt notarialny zawierający treść intercyzy, który zostaje podpisany przez małżonków oraz notariusza.

Akt notarialny ma moc dowodową i jego treść jest wiążąca dla małżonków oraz osób trzecich. Oprócz tego aktu notarialnego ma również wiele innych funkcji, takich jak udokumentowanie daty, miejsca i tożsamości stron zawierających umowę.

Recommended Articles

Dodaj komentarz