Zerowy podatek od emerytury- czy zawsze jest korzystny?

podatki na emeryturze

Na początku września roku ubiegłego, przez Radę Ministrów został przyjęty projekt ustawy dotyczący opodatkowania emerytur. Niespełna miesiąc później ustawa została uchwalona przez Sejm, przez co z początkiem roku 2022 weszła w życie emerytura bez podatku. Co powyższe sformułowanie oznacza? Czy w każdym przypadku podatek od emerytury będzie zerowy? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej. 

Warunki emerytury bez podatku

Zmiany w opodatkowaniu emerytur są jednym z założeń Polskiego Ładu. Oznacza to, że emeryci i renciści, których dochody nie przekraczają 2500 zł brutto są zwolnieni z płacenia podatku. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, to podatek będzie naliczany od wartości przekroczonej. Przykładowo jeśli Pan Adam dostaje emeryturę w wysokości 2000 zł brutto i rentę z powodu choroby zawodowej w wysokości 700 zł brutto, wartość, która będzie podlegała opodatkowaniu wynosi 200 zł. Według prognoz, na tej zmianie ma zyskać 90 procent emerytów i rencistów, z czego około 66 procent nie zapłaci podatku wcale ze względu na kwoty emerytury nieprzekraczające 2500 zł brutto. Dla porównania przy wysokości świadczenia emerytalnego wynoszącego 2000 zł brutto, kwota netto wynosiła 1679 zł. Po odjęciu podatku emerytalnego wzrosła ona do 1820 zł netto. Podatek od emerytury Pana Adama  wynosił więc 141 zł, a na chwilę obecną jest równy zeru.

Zeznanie podatkowe i składka zdrowotna

Składanie zeznania podatkowego w przypadku emerytur nieprzekraczających 2500 zł brutto nie jest obowiązkowe, ponieważ podatek wynosi 0 zł. Jednak w przypadku, gdy współmałżonek otrzymuje dochody opodatkowane warto jest złożyć wspólne zeznanie podatkowe małżonków, co obniży należność płaconego podatku. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną- w dalszym ciągu będzie ona płacona przez emerytów. Jest to spowodowane pobieraniem owej składki przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana w płaconych składkach zdrowotnych dotyczy jednak tego, że przed wprowadzeniem zerowego podatku od emerytury 7,75% było opłacane z zaliczki na podatek dochodowy, natomiast 1,25% było pobierane z kwoty netto. Obecnie emeryci płacą całe 9% z wartości netto, więc jest to duży wzrost.

Emerytura bez podatku- strata czy korzyść?

Według powszechnych przekonań wprowadzenie zerowego opodatkowania dla emerytów powinno przynieść same korzyści. Tak jednak nie jest. Wiele emerytów będzie stratnych lub sumaryczna wartość ich emerytury netto zmieni się w niewielkim stopniu na plus. Wysokość świadczenia emerytalnego determinuje, czy emeryt straci, czy zyska. Na zmianach powinni najbardziej skorzystać ci emeryci, których emerytura oscyluje najbliżej granicy kwoty wolnej od podatku. Seniorzy otrzymujący niższe emerytury płacili mniejszy podatek, a teraz zmuszeni są opłacać wyższą składkę zdrowotną, której wartość może przewyższyć wysokość odliczonego podatku.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany w świadczeniach emerytalnych nie są tak jednoznacznie korzystne, jak mogłoby się wydawać. Wielu seniorów w praktyce nie odczuje przypływu pieniędzy w portfelu. Są emeryci, którzy mogą zyskać, lecz są też tacy, którym wartość emerytury netto spadnie lub pozostanie na podobnym poziomie. Źródłem powyżej przedstawionych informacji jest Portal Pracownika.

Recommended Articles

Dodaj komentarz