Podatkowa księga przychodów i rozchodów – kto może ją prowadzić?

ksiega przychodow i rozchodow

Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest w celu ewidencjonowania operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Jej prowadzenie pozwala księgować przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody, zakupy towarów handlowych czy materiałów podstawowych. Kto ma obowiązek prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Kto może ją prowadzić?

Czym jest podatkowa księgo przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w Warszawie musi być prowadzona przez osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały jako formę opodatkowania zasady ogólne lub podatek liniowy. Księga przychodów i rozchodów może być także prowadzona przez spółki cywilne, jawne czy partnerskie, jeśli właściciele to osoby fizyczne. Warunkiem jej prowadzenia jest uzyskanie wyższych przychodów netto ze sprzedaży niż 2 mln euro. Księga przychodów i rozchodów jest konieczna, jeśli osoba prowadzi działalność w formie agencji lub umów zlecenia. Osoby zajmujące się działaniami produkcji rolnej czy osoby duchowne, które postanowiły zrezygnować ze zryczałtowanego podatku dochodowego, również powinny prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

W wyniku stanu zdrowia i wieku osoby prowadzenia działalności, a także rodzaju i rozmiaru jej prowadzenie może nastąpić zwolnienie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonuje się osiągnięte w działalności przychody i poniesione koszty. Każdy z poniesionych kosztów, zakupów czy przychodów powinien być skrupulatnie zapisywany. Najlepiej do końca dnia, w którym miało miejsce zdarzenie. Chcąc odpowiednio i zgodnie z prawem podatkowym prowadzić księgowość, warto wybrać biuro rachunkowe w Starych Babicach. Profesjonalne biuro rachunkowe zatrudnia profesjonalistów, którzy znają się na prawie podatkowym i będą skrupulatnie i w sposób zgodny z prawem prowadzić całą ewidencję przychodów i rozchodów firmy. 

Recommended Articles

Dodaj komentarz