Live Motion Games zamyka I półrocze 2021 z blisko 2,8 mln zł przychodami netto

live motion games zamyka i polrocze 2021 z blisko 28 mln zl przychodami netto Live Motion Games zamyka I półrocze 2021 z blisko 2,8 mln zł przychodami netto - Wiadomości Handlowe

Blisko 3-krotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu 2021 wobec sprzedaży z ub. roku odnotowała Live Motion Games S.A. Ich wartość wyniosła prawie 2,8 mln zł. W samym Q2 przychody netto osiągnęły wynik prawie 1,3 mln zł, co dało blisko 2-krotny wzrost wartości r/r. W raportowanym okresie firma udostępniła Steam Page dla DLC swojego flagowego projektu Train Station Renovation. Live Motion Games kontynuuje dalszy rozwój w dotychczasowym segmencie, jednocześnie inwestując w autorskie projekty, czemu sprzyja kapitał zebrany podczas tegorocznego IPO. W marcu spółka pozyskała z publicznej oferty akcji 4 mln zł. Proces ten poprzedzał dołączenie do grona spółek publicznych. Debiut na NewConnect odbył się 17 czerwca.

– Za nami dobre półrocze, w którym zwiększyliśmy przychody. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii poszerzania i wzbogacania portfolio produkcyjnego, a także wzmacniania świadomości marki Live Motion Games. Od stycznia do czerwca przychody netto ze sprzedaży wyniosły blisko 2,8 mln zł. To wynik o prawie 3-krotnie wyższy niż w ub. roku. W samym Q2 przychody także wzrosły, osiągając niespełna 1,3 mln zł.  – mówi Michał Kaczmarek, prezes zarządu Live Motion Games S.A.

15 czerwca Live Motion Games SA udostępniła Steam Page do DLC swojego flagowego projektu Train Station Renovation

W Train Station Renovation – Germany gracze korzystają z 9 nowych, inspirowanych niemiecką kulturą i architekturą, stacji kolejowych, a także mają do dyspozycji ponad 30 nowych przedmiotów związanych z dekoracją wnętrz oraz zaktualizowane graffiti, które można odkryć podczas poruszania się po stacjach kolejowych.

W raportowanym okresie spółka z sukcesem przeprowadziła publiczną ofertę akcji o wartości 4 mln zł, dzięki czemu studio posiada kapitał na bieżące działania projektowe, w tym dokończenie tegorocznej produkcji Builder Simulator. Wartość złożonych zapisów wyniosła blisko 5,9 mln zł. W ramach oferty sprzedawana była również część akcji istniejących. IPO poprzedzało plany debiutu spółki na rynku NewConnect.

Dołączenie do grona spółek publicznych odbyło się 17 czerwca. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 1 456 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. – Bez wątpienia był to przełomowy moment i kolejny etap rozwoju Live Motion Games. Na bieżąco nasz zespół stawia przed sobą coraz to ambitniejsze cele. Obecnie pracujemy nad kilkoma projekatmi jednocześnie, w tym przygotowujemy się do premiery naszego największego projektu pt. Chernobyl Liquidators. Ze względu na ten intenstywny czas, związany z produkcją i marketingiem tworzonych tytułów, nie udało nam się uniknać nieznacznej straty w Q2. Liczymy na to, że kolejne premiery przyniosą wzrost zysku w kolejnych kwartałach – mówi Paweł Lipiec, Head of PR & Marketing w Live Motion Games S.A.

Recommended Articles

Dodaj komentarz