TXM coraz bliżej przywrócenia notowań akcji na GPW

akcje txm

Akcjonariusze TXM zatwierdzili scalenie wszystkich akcji spółki w stosunku 25:1. Operacja jest jednym z kluczowych elementów mających na celu wznowienie obrotu papierami TXM na warszawskim parkiecie.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 30 lipca br., akcjonariusze TXM przegłosowali scalenie akcji spółki w stosunku 25:1. Oznaczać to będzie wymianę 25 akcji o wartości nominalnej 4 grosze każda na jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł każda. Jednocześnie liczba akcji składających się na kapitał zakładowy ulegnie zmniejszeniu z 3.729.254.225 (trzech miliardów siedemset dwudziestu milionów dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) akcji do 149.170.169 (stu czterdziestu dziewięciu milionów stu siedemdziesięciu tysięcy sto sześćdziesięciu dziewięciu) akcji.

Wysokość kapitału zakładowego pozostanie bez zmian

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd TXM do podejmowania niezbędnych czynności zmierzających do przeprowadzenia operacji, w tym m.in. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) kiedy dokonane zostanie scalenie.

„Od wielu miesięcy podejmujemy wszelkie działania zmierzające do wznowienia obrotu akcjami spółki, po zawieszeniu notowań w pierwszym kwartale minionego roku. Zatwierdzenie przez akcjonariuszy scalenia akcji jest kolejnym bardzo ważnym krokiem w tym kierunku. Podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku ich połączenia, prowadzić będzie do ustalenia kursu odniesienia na poziomie umożliwiającym realizację transakcji giełdowych. Zapewnienie inwestorom obrotu walorami TXM jest naszym priorytetowym celem jako spółki publicznej” – powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM S.A.

Decyzja Zarządu Giełdy z 20 marca 2020 r. dotycząca zawieszenia obrotu akcjami TXM była wynikiem zastosowanej przed GPW regulaminowej procedury. Była skutkiem zmiany kursu akcji TXM oraz uchwalonego w pierwszej połowie 2019 r. splitu akcji (w związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi)

Recommended Articles

Dodaj komentarz