Jednoosobowa działalność gospodarcza — jakie formalności należy dopełnić przed jej założeniem?

dzialanosc gospodarcza

Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z pracy na etat i chce działać na swój rachunek. Wówczas jedną z najprostszych form prowadzenia własnego biznesu jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Często jednak wahamy się i obawiamy, że z działaniem takim związanych jest wiele trudnych do załatwienia formalności. Obecnie jednak biznes można założyć nawet przez internet. W jaki sposób i jakich formalności trzeba dopełnić jeszcze przed jego zgłoszeniem? Podpowiadamy.

Kiedy należy zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia swojego biznesu, dedykowana osobom fizycznym. Aby ją założyć, nie trzeba posiadać kapitału początkowego. Wystarczy tylko, że osoba taka jest pełnoletnia, ma zdolność do czynności prawnych i posiada odpowiednie obywatelstwo. Z tego powodu chcąc uzyskiwać zyski z prowadzonej przez siebie działalności, musimy ją wcześniej zarejestrować.

Z obowiązku takiego zwolnione są jedynie osoby fizyczne, których przychody nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie prowadziły działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Zarabiając jednak w ten sposób, czyli prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą, nie musimy opłacać składek ZUS, zaliczek na podatek, a nasza księgowość może być uproszczona. W pozostałych przypadkach należy jednak zgłosić się do CEIDG celem założenia swojej firmy.

O czym trzeba pomyśleć przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zanim złożymy wniosek do CEIDG o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, musimy wcześniej dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim wymyślić jej nazwę. Warto również sprawdzić w PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, jaki kod będzie najbardziej pasował do profilu firmy, którą chcemy założyć. Dodatkowo należy zastanowić się, jaka forma opodatkowania w naszej sytuacji będzie najlepsza. Do wyboru mamy: zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany. Ważne jest też, kto będzie prowadził naszą księgowość.

Wszystkie te aspekty będą odnotowane we wniosku, dlatego warto je wcześniej przemyśleć. Dobrze jest też nawiązać kontakt na przykład z biurem rachunkowym, gdzie specjaliści rozwieją wszystkie nasze wątpliwości i zaproponują dogodną dla nas formę opodatkowania. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba zakładać oddzielnego konta dla prowadzonej firmy. Warto jednak to uczynić, aby pieniądze prywatne były w osobnym miejscu niż te, przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa. Pomocna w tym może być również lokata bankowa, gdzie można umieścić środki, które w przyszłości chcemy wydać właśnie na rozwój. Dodatkowo w zależności od profilu prowadzonej firmy, powinniśmy postarać się o koncesje i inne pozwolenia, jeżeli są konieczne.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobową działalność gospodarczą można założyć nawet przez internet. W tym celu należy złożyć wniosek w CEIDG. Wypełnienie formularza znajdującego się na stronie pozwala na uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Formularz ten można wypełnić przez internet, korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, bądź też tradycyjnie na papierze i przesłać listownie lub osobiście zanieść do urzędu miasta, lub gminy. Podczas takiej rejestracji, jeżeli przedsiębiorca nie posiadał numeru NIP i REGON, wówczas zostaną mu one nadane.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a pieczęć firmowa

Podczas wystawiania wielu różnego rodzaju dokumentów może być wymagana pieczęć firmowa. Dlatego przedsiębiorca, który uzyskał wpis do CEIDG i posiada już numer NIP i REGON, może ją stworzyć. Nie jest ona jednak wymagana przez instytucje państwowe, dlatego właściciel firmy sam stwierdza czy jest mu potrzebna, czy też nie. W wielu miejscach jednak jest jednak przydatna, dlatego warto ją stworzyć. Powinny znaleźć się na niej informacje takie: logo, pełna nazwa firmy, adres jej siedziby, numer NIP, a także telefon kontaktowy, fax czy mail.

Recommended Articles

Dodaj komentarz