E-commerce w Polsce: strategie rozwoju firm

e commerce

Mazars, międzynarodowa firma audytorska, podatkowa i doradcza, Noerr, niezależna europejska kancelaria prawna oraz ośrodek analityczny SpotData opublikowały raport branżowy pt. „E-commerce w Polsce: strategie rozwoju firm. Raport 2020”. W raporcie przedstawione zostały najważniejsze dane na temat rynku, kluczowe trendy oraz sposoby konkurowania stosowane przez liderów branży w Polsce i na świecie.

Z analizy Mazars, Noerr i SpotData wynika, że polski rynek e-commerce w 2020 r. wart był 70 mld zł. Po wielu latach wzrostu w tempie kilkunastu procent rocznie okres epidemii COVID-19 przyniósł niemal trzykrotne przyspieszenie (do 43 proc. r/r). Część tego nadzwyczajnego wzrostu będzie na pewno zjawiskiem przejściowym. Szacujemy jednak, że nawet po wygaśnięciu epidemii sprzedaż e-commerce będzie wciąż o ok. 10-20 proc. wyższa niż w scenariuszu rozwoju rynku bez wpływu COVID-19.

Autorzy analizy oceniają, że do 2025 r. rynek handlu detalicznego e-commerce będzie rósł w tempie 10-15 proc. rocznie, a najszybszy wzrost odnotują sprzedawcy żywności, lekarstw oraz wyposażenia domu.

Jedną z najważniejszych zmian w handlu internetowym zaobserwowanych w czasie epidemii COVID-19 jest przyspieszenie modernizacji kanałów sprzedaży

Wprawdzie dla największych spółek technologicznych rok 2020 był czasem niesłychanie intensywnej i ponadstandardowej działalności, jednak prawdziwy przełom dokonał się wśród firm tradycyjnych. Zaczęły one nadrabiać technologiczne zaległości i, paradoksalnie, mogą w znacznym stopniu skorzystać na turbulencjach związanych z epidemią.

– Dla niektórych firm uruchomienie sprzedaży internetowej stało się warunkiem przetrwania. Dlatego szybciej zapadały decyzje o dystrybucji produktów i usług przez kanały elektroniczne, a rynek przyspieszył nie tylko pod względem wielkości obrotów, ale też rozwoju technologicznego oraz wprowadzania nowych modeli biznesowych przez firmy z obszaru tradycyjnego handlu – mówi Monika Nowecka, partner odpowiedzialna za usługi outsourcingowe, wiceprezes zarządu Mazars Polska Sp. z o.o.

Oprócz charakterystyki rynku, raport zawiera również rekomendacje dla rozwoju biznesu w branży e-commerce, opracowane w oparciu o szczegółową analizę aktywności, strategii i wyników finansowych największych oraz najbardziej dynamicznych firm. Okazuje się, że kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na rynku e-commerce są dwa obszary: zasoby (technologie, logistyka, kompetencje) oraz efekty skali. Prezentowane rekomendacje dotyczą tych dwóch perspektyw.

– Nasz raport zawiera wskazówki, które mogą być cenne zarówno dla firm już działających na rynku e-commerce, jak i dla tych, które dopiero rozważają inwestycje w tego rodzaju kanał dystrybucji – mówi Jakub Lerner, associated partner, odpowiedzialny za praktykę prawa korporacyjnego / fuzji i przejęć w kancelarii Noerr.

Recommended Articles

Dodaj komentarz