Szybsze odbicie w firmach w pandemii dzięki unijnemu wsparciu z PARP

wsparcie firmy

900 mln zł trafiło do średnich firm w III i IV kwartale 2020 r. w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy” wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie pochodzące z unijnych Programów: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia otrzymało wówczas prawie 4,5 tys. firm. Choć pomoc udzielona za pośrednictwem PARP była tylko jednym z elementów działań rządowych i unijnych, a jej wielkość i charakter były ograniczone, to interwencja przyniosła wymierne rezultaty. Wyniki ewaluacji zostały zaprezentowane 27 maja br. podczas Międzynarodowej Konferencji Ewaluacyjnej „Nowa rzeczywistość. Wyzwania dla polityki spójności i ewaluacji w czasach postpandemicznych” zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP.

Wnioski płynące z ewaluacji programu „Dotacje na kapitał obrotowy”

  • Cel programu został zrealizowany. Dzięki dofinansowaniu firmy nie upadły, zachowały swoją zdolność do prowadzenia działalności.
  • Pieniądze wsparły 76 tys. miejsc pracy, w tym zapobiegły likwidacji 7,1 tys. miejsc pracy. Dotyczy to nie tylko firm beneficjentów, ale również przedsiębiorstw z nimi powiązanych (np. w łańcuchach dostaw).
  • Polski PKB w latach 2020-2024 byłby o ok. 3 mld zł mniejszy, gdyby nie wsparcie udzielone za pośrednictwem PARP. Oznacza to, że zysk netto interwencji PARP (dodatkowy PKB pomniejszony o koszt interwencji) można szacować na ok. 2,1 mld zł.
  • Dzięki pieniądzom, przekazanym za pośrednictwem Agencji, następuje spłycenie recesji i szybsze odbicie w firmach. Z badania ewaluacyjnego wynika, że firmy będą prowadzić działania inwestycyjne 2 lata wcześniej niż miałoby to miejsce bez interwencji PARP. Dzięki temu firmy dogonią swój trend rozwoju już w 2022 r.
  • Zauważalny będzie efekt fiskalny. Do 2024 r. ok. 1,2 mld zł wpływów ze składek ZUS oraz podatku PIT i VAT zasili Skarb Państwa dzięki wsparciu na bieżącą działalność udzielonemu polskim przedsiębiorcom z funduszy unijnych za pośrednictwem PARP.

– Na skutek COVID-19 firmy znalazły się w trudnej sytuacji, co wymagało odpowiedniej reakcji państwa. W efekcie uruchomiono bardzo szeroki pakiet pomocowy dla przedsiębiorców znany pod nazwą Tarczy antykryzysowej. Niezwykle szybko powstał m.in. Funduszowy Pakiet Antywirusowy, który obejmował szereg działań finansowanych ze środków UE. W dystrybucji tych środków uczestniczyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która z zaangażowaniem pomaga przedsiębiorcom od pierwszych dni pandemii. Wspieramy nie tylko w rozwój firm, pomagamy im także, aby mogły przetrwać w kryzysie. Tak rozumiemy naszą misję – mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Szczegóły programu „Dotacje na kapitał obrotowy” zostały ogłoszone 8 czerwca 2020 r., a nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdował się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca wcześniejszego roku. Otrzymane dofinansowanie firmy mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

– Zarówno interwencja PARP, jak i PFR (…) różnią się, co do skali, ale w sensie ekonomicznego działania oddziałują podobnie na gospodarkę, a mianowicie w sposób moim zdaniem jednoznacznie pozytywny. (…) korzyść netto jest trzy razy większa od wydatków, co wynika po pierwsze z trochę płytszej recesji w wyniku wprowadzenia tej interwencji, po drugie z wcześniejszego „wybicia” dlatego, że firmy przetrwały, ludzie nie zostali zwolnieni, mogą szybciej wznowić produkcję i szybciej rozpocząć proces inwestycyjny. (…) Więc można powiedzieć, że od strony wzrostu gospodarczego jednoznacznie pozytywnie także oceniamy tę tarczę – powiedział Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa, Doktor nauk ekonomicznych, reprezentujący wykonawcę badania.

Recommended Articles

Dodaj komentarz