Raport o stanie rynku pocztowego 2020 – komentarz eksperta

rynek pocztowy

Publikowany pod koniec maja przez Urząd Komunikacji Elektronicznej „Raport o stanie rynku pocztowego” to najbardziej rzetelne źródło prezentujące stan polskiego rynku w roku poprzednim. W roku 2020 największy wpływ na polski rynek pocztowy miała pandemia koronawirusa, która nie pominęła także tego obszaru gospodarki. O tym jakie trendy zrodziły się w ostatnim czasie i czego możemy spodziewać się dalej opowiada Janusz Konopka – Prezes Zarządu Speedmail, największego w Polsce niezależnego operatora pocztowego.

– Najnowszy raport UKE pokazał jak bardzo przyspieszyły trendy, które na rynku pocztowym obserwujemy już od dłuższego czasu. W roku 2020 branża kurierska zanotowała wzrosty największe od chwili liberalizacji rynku w 2013 roku, segment listowy to natomiast kontynuacja spadków. Katalizatorem obecnej sytuacji stała się niewątpliwie pandemia Covid-19, która gwałtownie przyspieszyła rozwój sektora e-commerce, a wraz z nim rynku usług kurierskich. Najlepszym na to dowodem – ponad 44-proc. wzrost ilości wysłanych przesyłek kurierskich.

W 2020 roku poszybował nie tylko wolumen, ale i wartość rynku kurierskiego, która zwiększyła się o rekordowe 33 proc. Wynik ten imponuje jeszcze bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że spadła średnia ceny przesyłki kurierskiej, na co wpływ miała niewątpliwie popularyzacja automatów paczkowych i znaczący wzrost liczby punktów odbioru. Przekłada się to na zmianę procesów na etapie ostatniej mili i względny spadek kosztów doręczania przesyłek, dzięki korzyściom skali wynikającym z ich doręczania do zbiorczych punktów odbioru. Konsument w pewnym sensie staje się dziś elementem procesu logistycznego.

Inaczej niż w przypadku przesyłek kurierskich, dla tradycyjnej korespondencji listowej postępująca cyfryzacja, pandemia i związane z nią lockdowny oznaczały kolejne spadki. W 2020 roku skurczył się nie tylko wolumen wysyłanych listów, ale i wartość tego rynku, która spadła o ponad 6 proc. Co ciekawe, przesyłki listowe wciąż pozostają najliczniej realizowaną usługą. Ich wolumen jednak systematycznie spada – w roku 2019 o ponad 9 proc., w 2020 aż o ponad 15 proc.

Uwagę zwraca wynik dotyczący wartości rynku przesyłek listowych

Ubiegłoroczny spadek o ponad 6-proc. to duży kontrast dla wyniku z 2019 roku, kiedy była mowa o prawie 5-proc. wzroście. Spadki dotykają przede wszystkim operatora wyznaczonego, którego łączny wolumen zrealizowanych w 2020 roku usług zmniejszył się o prawie 14 procent. W tym samym czasie operatorzy alternatywni zanotowali ponad 46-proc. wzrost wolumenu i ponad 36-proc. wzrost wartości przychodów.

Speedmail, jako największy alternatywny operator pocztowy w segmencie korespondencji biznesowej i masowej pozytywnie wyróżnia się na tle ogólnych trendów. W ubiegłym roku o ponad 3 proc. zwiększyliśmy zasięg populacyjny, docierając z naszymi usługami do kolejnego miliona mieszkańców kraju. Stale rozwijamy sieć dystrybucyjną oraz grono odbiorców, dzięki czemu utrzymaliśmy dodatnią dynamikę sprzedaży w segmencie listowym. W 2020 roku otworzyliśmy kolejne punkty, koncentrując się szczególnie na małych i średnich miastach. Wśród naszych klientów pojawił się natomiast szereg jednostek samorządowych, takich jak urzędy miast czy spółki komunalne.

W drugiej połowie roku możemy spodziewać się zmiany jeżeli chodzi o sytuację pandemiczną, która tak mocno wpłynęła na funkcjonowanie niemal każdej branży. Postępujący program szczepień sprawi, że kolejne sektory gospodarki będą powoli wracały do normalności, a nam nie będą już groziły powszechne lockdowny. Trendy, które na rynku pocztowym przyspieszyła pandemia, najpewniej się jednak utrzymają. Nie sądzę, by gwałtownie rozbudzona popularność zakupów w sieci miała się teraz zatrzymać. Branża usług kurierskich może tym samym liczyć na kolejne wzrosty. Zapewne dalszy rozwój czeka również kwestie dotyczące sposobów dostawy i punktów odbioru. Specyfika handlu e-commerce wymusi to, że doręczanie i odbiór przesyłek staną się jeszcze szybsze, wygodniejsze, tańsze.

Recommended Articles

Dodaj komentarz