SoftBlue z 6,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I pół. 2021

akcje softblue

Ponad 2-krotnie wyższe przychody netto ze sprzedaży w I półroczu 2021 r. wypracowała SoftBlue SA – firma technologiczna z rynku NewConnect. Ich wartość wyniosła 6,4 mln zł. W samym Q2 przychody osiągnęły poziom 3,6 mln zł. I półrocze spółka zamyka z zyskiem netto o wartości 0,15 mln zł. EBITDA od stycznia do czerwca wyniosła 0,43 mln zł. Na wzrost wyników finansowych SoftBlue wpłynął przede wszystkim wzrost zainteresowania głowicą pomiarową AirDron, realizacja projektów w ramach Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz dywersyfikacja działalności o usługi telekomunikacyjne po przejęciu biznesu EasyCALL.

– I półrocze zamykamy wzrostem wyników finansowych. Od stycznia do czerwca 2021 wypracowaliśmy zysk netto na poziomie 0,15 mln zł, w samym Q2 także osiągnęliśmy nieznaczny zysk. Przychody netto ze sprzedaży od stycznia do czerwca wyniosły 6,4 mln zł. W ten sposób podwoiliśmy wynik w porównaniu do analogicznego okresu z ub. roku. W Q2 przychody osiągnęły konsekwentny wzrost względem minionych kwartałów. Ich wartość wyniosła 3,6 mln zł. To 9-krotność wyniku w porównaniu r/r. Dobre wyniki finansowe SoftBlue to m.in. zasługa przejęcia biznesu EasyCALL z końca ub. roku. Dzięki temu przez ostatnie miesiące mogliśmy rozwijać działalność SoftBlue o nowy obszar, jakim jest telekomunikacja. W jego ramach odświeżamy i wdrażamy coraz to nowe projekty. Chcemy, aby pierwsze tego efekty widoczne były jeszcze w tym roku. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA. – Na wypracowane przychody wpływ miało także sfinalizowanie projektów w ramach Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz realizacja istotnych umów dot. sprzedaży naszego flagowego systemu AirDron. – dodaje.

W czerwcu mobilny system antysmogowy AirDron trafił w wiele miejsc w to do powiatu słupskiego

System sprawdza jakość powietrza oraz wspiera akcje ratownicze i działania prewencyjne. W tym samym miesiącu SoftBlue zakończyło kolejne wdrożenie. Tym razem aparatura trafiła do zespołu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. – Zainteresowanie AirDron’ em obserwujemy zwłaszcza ze strony instytutów badawczych i samorządów terytorialnych co potwierdza właściwość przyjętej przez nas strategii gdzie jakość stawiamy na pierwszym miejscu. Nasze rozwiązanie jest wdrażane na terenie Polski, ale powoli wychodzimy z nim szerzej w świat. – mówi CEO SoftBlue.

SoftBlue na bieżąco koncentruje się na dalszym rozwoju szerokiego wachlarza produktów w ramach oferty IoT. Jest to możliwe dzięki przeprowadzonej w lutym br. ofercie publicznej SoftBlue, w ramach której do spółki wpłynęło ponad 10 mln zł. Lwią cześć pozyskanych środków firma przeznacza przede wszystkim na rozwój i marketing projektów IoT w naszej firmie.

SoftBlue od lat aktywnie bierze udział w programach mających na celu wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności w Polsce. W kwietniu SoftBlue otrzymało istotną z punktu widzenia prowadzonej działalności, decyzję Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji o dofinansowanie projektu Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych. Został on zakwalifikowany do otrzymania dotacji w ramach Funduszu Badań i Wdrożeń. Wartość projektu to 0,6 mln zł, dofinansowanie wyniosło blisko 0,4 mln zł.

Obecnie bydgoska spółka tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe poświęcone racjonalnemu gospodarowaniu wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. 6 sierpnia br. SoftBlue otrzymało prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Recommended Articles

Dodaj komentarz