Artur Pollak ponownie w zarządzie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Artur Pollak ponownie w zarządzie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK.

Uczestnicy 26. Walnego Zgromadzenia Członków Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej ustalili nowy zarząd AHK Polska. Prezes APA Group, Artur Pollak ponownie został wybrany do jego składu.

Do zarządu zostali wybrani

  • Katarzyna Byczkowska, BASF Polska
  • Rainer Janssen, Bałtykgaz
  • Peter Knauer, Hochland Group Polska
  • Isabella Krüger-Pawlowski, METRO Advertising Sp. z o.o.
  • Andrzej Modzelewski, innogy Polska
  • Artur Pollak, APA Group
  • Agnieszka (Stanowska) Popko, ECE Projektmanagement Polska
  • Steffen Zimny, Zumax.co Sp. z o. o.

Gośćmi honorowymi tegorocznego Zgromadzenia był Ambasador Niemiec, Arndt Freytag von Loringhoven i futurolog, najpopularniejszy niemiecki badacz trendów, Matthias Horx.

Recommended Articles

Dodaj komentarz