Akcjonariusze SoftBlue SA wyrazili zgodę na emisję za ponad 10 mln zł

akcjonariusze softblue

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SoftBlue SA, 23 grudnia br., podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r. Publiczna emisja akcji rozpocznie się w styczniu 2021. Jej celem jest pozyskanie od inwestorów ponad 10 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój oferty IoT, w tym systemu zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. W grudniu br. bydgoski Software House sfinalizował transakcję zakupu zorganizowanej części notowanego na NewConnect easyCALL.pl, dywersyfikując w ten sposób działalność w obszarze telekomunikacji.

Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję.

– Koncentrujemy się na wzmocnieniu oferty SoftBlue dedykowanej przedsiębiorstwom i zakładom przemysłowym. Rozwijamy projekty, których celem jest podniesienie efektywności oraz oszczędności odbiorców naszych rozwiązań. – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue. – Środki na rozwój naszej oferty, w tym systemu  Autonomous Data Controler, chcemy aby pochodziły z publicznej emisji akcji SoftBlue. Dzień prawa poboru został ustalony na dzień 11 stycznia 2021 roku. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 akcji serii F – informuje Michał Kierul.

SoftBlue specjalizuje się w obszarze Software House, Centrum B+R oraz Internetu Rzeczy (IoT). Wśród autorskich projektów z obszaru IoT jest system AirDron, który dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w kraju. Najnowszym urządzeniem spółki jest system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią – Autonomous Data Controler. Urządzenie rejestruje i analizuje dane pochodzące z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Jest ono całkowicie autonomiczne – nie wymaga podłączenia do serwera, instalacji baz danych czy kupowania abonamentowych usług chmurowych. System ADC umożliwi zainteresowanym przedsiębiorstwom uzyskać oszczędność dzięki racjonalnemu zarządzaniu zużyciem maszyn, mediów oraz energii elektrycznej i cieplnej.

To także system, który wykorzystuje wizualizację danych w postaci dashboardów dostępnych przez web-server

SoftBlue aktualnie intensyfikuje działania związane z dywersyfikacją swojej działalności. W lipcu br. firma przejęła część udziałów w InventionMed, firmie technologicznej działającej z branży medycznej. Aktualnie SoftBlue rozwija się w branży telekomunikacyjnej. W połowie grudnia br. spółka, za 0,5 mln zł, sfinalizowało transakcję zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl. Tym samym SoftBlue nabyło prawa do całości biznesu warszawskiej firmy telekomunikacyjnej, która jest partnerem biznesowym takich marek jak Orange, czy Netia. SoftBlue w strukturach easyCALL.pl utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych. – easyCALL.pl posiada cenne doświadczenie biznesowe i stabilną pozycję na rynku. Ufam, że przejęcie tego biznesu da SoftBlue nie tylko nowe pole do dalszego rozwoju produktowego, ale i wzmocni wartość rynkową naszej spółki – dodaje prezes zarządu SoftBlue.

Od stycznia do września 2020 r. easyCALL.pl odnotowało ponad 7,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Jednym z inwestorów warszawskiej firmy jest Artur Górski, który w swoim portfolio ma także udziały w Synerga, OneMore i TopLevelTennis.

Recommended Articles

Dodaj komentarz